Wat doet de VvZB?

ZKM-beoefenaars zijn professionals die werkzaam zijn in de (gezondheids)zorg, welzijn, bedrijfsleven, onderwijs, etc. Zij hebben een academische of HBO achtergrond en hebben daarnaast een ZKM-opleiding gevolgd bij een door de VvZB erkend opleidingsinstituut.

De VvZB - Vereniging voor ZKM-beoefenaars - is sinds 1996 de branche- en belangenvereniging voor ZKM'ers, met zo'n 290 leden. Onze kerntaak:

  • het vergroten van kennisdeling en mogelijkheden voor onderlinge contacten;
  • het bewaken van de kwaliteit van de ZKM-beoefening;
  • het stimuleren van de praktijkbeoefening.

De VvZB biedt een platform aan ZKM-beoefenaars. Ze behartigt de belangen van onze praktijkbeoefende leden op professioneel en commercieel gebied, en bieden al onze leden een ontmoetingsplaats voor de uitwisseling van kennis en ervaring. Daarnaast zorgen we voor professionaliserings- en nascholingsmogelijkheden, zo mogelijk in samenwerking met anderen (zoals de Maatschap Opleiding Zelfkonfrontatiemethode en Waarderingstheorie en de ZKM Opleiding Reflection & Action). Ook participeren we in het Kenniscentrum Dialogische Begeleiding en werken we mee aan publicaties over ZKM-beoefening. Speerpunten van ons beleid zijn kwaliteitsverbetering, de digitale dialoog, effectieve marketing van de ZKM en het bewerkstelligen van vergoeding van de ZKM door (zorg)verzekeraars.

Ontmoetingen

Jaarlijks organiseren we onze Landdagen: sfeervolle ontmoetingen met collega's, waarbij alle mogelijke ZKM-gerelateerde onderwerpen aan bod komen, én een hoofdthema centraal staat. Tijdens deze dagen ontvangen de afgestudeerden hun certificaat na het succesvol beëindigen van hun opleiding.

Narrator

In ons blad, de Narrator, leest u al het nieuws van de vereniging. Daarnaast is de Narrator hét vakblad over (praktijktoepassingen van) ZKM en nieuwe ontwikkelingen.

Leden, lid worden, vermelding op de website, registratie en opzegging

Onze leden zijn praktijkbeoefenaars en mensen die de ZKM een warm hart toedragen. Onze praktijkbeoefenende leden hebben een opleiding tot ZKM-consultant/ZKM-coach afgerond en scholen zich steeds bij.

Wilt u ook lid worden, klik op het Aanmeldingsformulier Lidmaatschap en de bijbehorende Privacyverklaring. Uw gegevens kunt u aanvullen en actualiseren door in te loggen en dan te klikken op 'Mijn gegevens zien en bewerken'.

Indien u lid bent geworden kunt u vermeld worden op de website onder het menupunt 'Bij wie kunt u terecht', zodat cliënten u makkelijk kunnen vinden. Voorwaarde is dat u de opleiding tot ZKM-coach / ZKM-consultant voldoende ver afgerond hebt. Gebruik hiervoor voor het Aanvraagformulier Vermelding Website.

Zodra u volledig werkt conform het VvZB-Kwaliteitssyteem kunt u geregistreerd worden. U wordt dan onder 'Bij wie kunt u terecht' vermeld met R* achter uw naam. Gebruik daarvoor het Aanvraagformulier Registratie. Meer informatie over Registratie is te vinden onder Registratie (alleen beschikbaar indien ingelogd als lid), daar is tevens het registratieformulier in Excel te downloaden.

Indien u uw lidmaatschap zou willen beëindigen, gebruik dan het Formulier Opzegging Lidmaatschap.