Publicaties

Af en toe stemmen

Ina ter Avest (red.): Af en toe stemmen. Gopher b.v. , Amsterdam 2014

Bij gelegenheid van het afscheid van ons medelid Ina ter Avest als lector Onderwijs en Levensbeschouwing aan de Hogeschool Inholland verscheen onder haar redactie een bundel, die wij graag onder uw aandacht brengen. De bundel is een kleurrijk boeket van artikelen over uitdagende, grensverleggende en vernieuwende toepassingen van het concept meerstemmig zelf in het hoger onderwijs. Ook de ZKM komt volop in beeld.

 

In de kern gaat het om de vraag hoe een opleidingscultuur zo kan worden ingericht dat studenten een proces doormaken van afstemmen op relevante contexten alsook van het toe stemmen, dat wil zeggen zich innerlijk en concreet verbinden met een professionele identiteit als (toekomstig) docent. In een inleidend hoofdstuk, onder de titel ‘Af- en toestemmen in dialoog’ schetst Ina hoe een ZKM kan helpen bij het expliciteren en verder ontwikkelen van het zelfverhaal van studenten. Een heel andere invalshoek kiest ons medelid Gerda van Straten, met een helder neergezette praktische benadering om studenten relevante ik-posities in kaart te laten brengen en zo bespreekbaar te maken. Een feest om te lezen, ook omdat de theorie van het meerstemmige zelf  treffend en in begrijpelijke termen wordt neergezet. Degenen die werken met een individuele ZKM kunnen in de bundel inspiratie opdoen voor het inrichten van validatietrajecten en het gebruik van bijzondere ontlokkers. Een voorbeeld van het laatste is de lezenswaardige bijdrage van Birgitta Ruther over het gebruik van foto’s uit het eigen leven als stimulans voor het vertellen van het eigen levensverhaal. Indrukwekkend is het verlag van een project waarbij toekomstig leraren via huisbezoek intensief konden kennis maken met verschillende culturen in Nederland. Mooi om te lezen wat deze bezoeken aan twee kanten allemaal te weeg brachten. Wil je echter weten wat een ZKM-organisatie kan bijdragen in een fusieproces, dan is hierover ook het nodige te lezen. Kortom een boek met vele facetten rond een gemeenschappelijk thema. De literatuurverwijzingen vormen een rijke bron.  Jammer dat het lectoraat voorbij is, want het werk is bepaald nog lang niet af.

Richard van de Loo

 

Het boek is via de uitgever te verkrijgen: www.gopher.nl 

 

Femke Stock speaking of home

Femke Stock:

Speaking of Home. Home and identity in the multivoiced narratives of descendants of Maroccan and Turkish migrants in the Netherlands. Proefschrift Universiteit Groningen, 2014

Op 11 september 2014 promoveerde Femke Stock cum laude op dit proefschrift. Haar promotor was Prof. dr Hetty Zock. Zij behandelt een actueel onderwerp. Hierbij de samenvatting die zij ons aanleverde. 

Steeds meer volwassenen van Marokkaanse en Turkse afkomst wonen al (bijna) hun hele leven in Nederland en zijn hier geworteld. Een aantal van hen komen in dit proefschrift aan het woord. In uitgebreide levensverhaal­interviews blijken hun verhalen meerstemmig, en hun banden met plekken en mensen meervoudig. Door aandacht voor de betekenis van ‘thuis’ in het veelstemmige levensverhaal ontstaat een rijkgeschakeerd beeld van de identiteit van de geïnterviewden. Het proefschrift bespreekt sociale relaties en eigenheid, landen en huizen, discriminatie, familie en islam, en laat zien hoe zulke thema’s samenkomen in persoonlijke verhalen. Het onderzoek biedt een veelheid aan inzichten, waartegen het beeld dat in de publieke opinie vaak van deze groep wordt geschetst bleek afsteekt. Het laat bovendien zien wat de onwenselijke impact is van deze eendimensionale beeldvorming.

Lees meer

Haar proefschrift is in eigen beheer uitgegeven; nadere info via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Between Dreaming and Recognition Seeking: the emergence of dialogical self theory

Hubert Hermans: Between Dreaming and Recognition Seeking: the emergence of dialogical self theory. University Press of America, 2012.

Onlangs verscheen van de hand van Hubert Hermans weer een nieuw boek. Wat dit boek bijzonder maakt is de autobiografische opzet ervan. De door hem ontwikkelde theorie van het dialogische zelf past hij op zichzelf toe. Dit geeft een boeiende introspectie in zijn leven, maar tevens een kijk op het ontstaan van de theorie van het dialogische zelf. Kortom een aanrader voor ieder die werkt met de ZKM en geïnteresseerd is het concept dialogische zelf. De ondertaande link geeft verdere informatie over dit boek.

http://www.amazon.com/Between-Dreaming-Recognition-Seeking-Dialogical/dp/0761858873

Wiens verhaal telt

Onder redactie van dr Frans Meijers (o.a. lid van onze wetenschapscommissie) is een bundel bijdragen verschenen over narratieve en dialogische loopbaan- en teambegeleiding. Ook enkele leden van onze VvZB hebben bijdragen geleverd: Hubert Hermans, Kara Vloet, Agnieszka Hermans-Konopka en Richard van de Loo. Zie hier inhoudsopgave.  Zie hier cover

Frans Meijers (red.): Wiens verhaal telt? Naar een narratieve en dialogische loopbaanbegeleiding. Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2012. De verkoopprijs is € 30,--; te bestellen in de boekhandel of via de uitgever: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Lees meer: Wiens verhaal telt

U doet het maar, ethiek en ethos in arbeid en loopbaan

Over gedragscodes, ethische grenzen en grijze gebieden bij loopbaancoaching

Dr Richard van de Loo

Aart Koormean (red.): U doet het maar. Ethiek en ethos in arbeid en loopbaan. Serie Psychologie en Praktijk. Uitgeverij Pearson, Amsterdam 2009. ISBN: 978-90-265-2224-6. www.person-nl.co


Een onduidelijke rolpositie tussen cliënt en opdrachtgever, een opdracht voor begeleiding aanvaarden met een verborgen agenda van de werkgever, zich door een cliënt onder druk gezet voelen. Dit zijn maar enkele voorbeelden van valkuilen waarin een loopbaancoach terecht kan komen. Zelfs indien deze gewapend is met een ZKM en lid is van de VvZB. De beroepspraktijk is nu eenmaal per definitie weerbarstig, want er spelen altijd verschillende en soms zelf conflicterende belangen.

Over die weerbarstige praktijk van de loopbaancoach gaat dit recent verschenen boek, waaraan ook ondergetekende een hoofdstuk heeft bijgedragen. De lezer krijgt een gevarieerd menu voorgeschoteld. Dit gevarieerde aanbod heeft alles te maken met de verschillende invalshoeken rond het grondthema beroepsethiek. Vanuit filosofisch en levensbeschouwelijk gezichtspunt blijkt de beroepsethiek niet los gezien te kunnen worden van de meer algemene arbeidsethiek en arbeidsmoraal in onze samenleving. Een ander hoofdstuk handelt over het krachtenveld van de loopbaancoach. Dat krachtenveld blijkt in verschillende domeinen, zoals het onderwijs, de assessmentpraktijk en de studie- en beroepskeuzebegeleiding, zo zijn eigen kenmerken en dynamieken te hebben. Daarover gaan stuk voor stuk informatieve hoofdstukken. En waar gaat het uiteindelijk om bij “goed kiezen” in een loopbaan? En wat kunnen beroepscodes bijdragen aan een ethisch verantwoorde uitoefening van het ambacht van loopbaancoach?

De lezer wandelt in een afwisselend landschap. Beroepsethiek blijkt vele facetten te hebben. Juist die verschillende invalshoeken en perspectieven zetten de lezer aan tot reflectie op het eigen handelen. Hierin ligt ook precies de bedoeling van dit boek. Niet zozeer het geven van concrete antwoorden, maar het aanreiken van een breed en rijk geschakeerd denkkader voor verdere reflectie en uitwerking. Dat is ook precies wat ik zelf heb ervaren toen ik de gedrukte versie nog eens heb gelezen. Een reis door een boeiend landschap van thema’s, waartoe ook onze beroepsvereniging uitnodigt met haar kwaliteitsbeleid en aandacht voor professionalisering. Zeker tegen de achtergrond van alle initiatieven van de VvZb op dit vlak, kan ik dit boek van harte aanbevelen.

Zelf heb ik trouwens ook plezier gehad aan de reis met een aantal gewaardeerde en ervaren collega’s uit het domein van praktijk en wetenschap rond het thema loopbaan, die tot deze publicatie heeft geleid.